wspomnienia
strona główna Wspomnienia... uśmiech

foto
Dzieciństwo...
wspomnienia wspomnienia wspomnienia
wspomnienia wspomnienia wspomnienia
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

foto
1956-1966
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Przedszkole
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Szkoła Podstawowa Nr 9
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Szkoła Podstawowa Nr 16
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Zasadnicza Szkoła Górnicza (1970-1973)
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Technikum Górnicze w Katowicach (1973-1976)
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
KWK Sośnica w Gliwicach
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/


Canon EOS R
Trynek
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Rybnicka
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Sztabu Powstańczego
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

Canon EOS R
Sośnica
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/
wspomnienia/ wspomnienia/ wspomnienia/

strona główna koniec
Autor: Piotr Andryszczak
© 2007-2021