Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
strona główna w budowie Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica w budowie
Gliwice ul. Kujawska
jeż

Canon EOS R
Informacja: ZDM Gliwice
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że w dniu 15.07.2021 została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy ul. Kujawskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej. Prace będą prowadzone na odcinku od wiaduktu A1 do mostu nad Kłodnicą. Wykonawcą robót została firma Eurovia Polska S.A.,która zobowiązała się wykonać umowę w terminie do dnia 15.02.2023 r.
Ponad 500 metrowy odcinek połączy istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ul. Kujawskiej z trasą rowerową G-3, prowadzącą do granicy Gliwic. Poza chodnikiem i drogą rowerową wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zatoki autobusowe.Przedmiotowa inwestycja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
png
29 lipca 2021
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
1 października 2021
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
11 października 2021
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica
Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica Droga rowerowa Giełda Samochodowa - Sośnica

W budowie
strona główna kwiatek koniec
Autor: Piotr Andryszczak
© 2007-2021